...

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายธนภัทร จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอุโบสถ(สิม) วัดศิริพุทธาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ งวดสุดท้าย)

(จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง)